Onze Geschiedenis

De geschiedenis van Vlietstad Radio Voorschoten - 99.8 Mhz FM

Het avontuur van Vlietstad radio begon in 1983 en eindigde definitief in 1987. Vlietstad radio zond uit van 1983 (april) tot en met 1987 (maart) op 99.8 MHZ FM, had een groot bereik en was samen met andere radiopiraten populair bij het publiek. Rechtstreeks contact met de luisteraars, verzoekplaatjes, lokale advertenties, er blijkt behoefte te zijn aan kleinschaligheid en gemeenschapsgevoel. Alles waar Hilversum niet in voorzag en nog steeds niet in voorziet.

Vlietstad is ontstaan uit samenwerking tussen een aantal radiostations, die al actief waren vanaf 1979. De uitzendingen kwamen vanuit Voorschoten, maar waren vaak ver daarbuiten te ontvangen. In 1983 werd uitgezonden op 100 Mhz FM en in 1984 werd iets opgeschoven naar 99.8 MHz FM.

Vlietstad week vaak uit naar andere zendlocaties als de RCD de zender en apparatuur in beslag had genomen. De RCD (Radio Controle Dienst) haalde Vlietstad radio totaal 7 x uit de lucht. Daarbij zijn nooit de eigenaren of diskjockeys/programmamakers opgepakt. Bij de laatste inbeslagname op 15 maart 1987 viel definitief het doek voor Vlietstad.

Overzicht inbeslagnames RCD:

 •  16 december 1984 (Leidseweg 80)
 •  27 januari 1985 (Jan Evertsenlaan, machinekamer liftruimte, naast nr. 353)
 •  13 april 1986 (Prof.Asserlaan 9)- 14.20 uur
 •  27 december 1986 (Badhuisstraat 54)
 •  15 februari 1987 (Badhuisstraat 54)
 •  1 maart 1987 (Prof.Eijkmanhof)
 •  15 maart 1987 (Prof.Eijkmanhof)

 

Overzicht zendlocaties in Voorschoten met periode:

 •  Fr.Hendriklaan 39 – 25 april 1983 t/m 4 juli 1983
 •  Johan Willem Frisolaan 3/III (”Frisoflat”) – 11 juli 1983 t/m 14 november 1983
 •  Leidseweg 80 – 6 mei 1984 t/m 16 december 1984
 •  Jan Evertsenlaan 353 – 5 januari 1985 t/m 27 januari 1985 (machinekamer van lift)
 •  Fr.Hendriklaan 39 (relaiszender) – Frisolaan (hoofdzender locatie) – september 1985
 •  Prof.Asserlaan 9 – december 1985 t/m 13 april 1986
 •  Badhuisstraat 54 – mei 1986 t/m half februari 1987
 •  Prof. Eijkmanhof – half februari 1987 t/m 15 maart 1987

 

Jaren-overzicht Vlietstad radio in detail:

1983

25 april: Eerste uitzending Vlietstad radio op maandagavond. Op maandagavond werd live uitgezonden op 100 MHz FM van 19.00 t/m 00.00 uur. Er werd uitgezonden vanuit de Fr.Hendriklaan 39 van 25 april t/m 4 juli. Vlietstad besloot om geen lokale reclames uit te zenden, met de gedachte dat de pakkans daardoor minder zou zijn, omdat de RCD de focus leek te hebben op commerciële radio zenders en zenders die storing veroorzaakten.De programmering was als volgt:

19.00-20.00 uur: Discofever met Willem de Vries
20.00-21.00 uur: Beat-club met Ab van Amstel
21.00-22.00 uur: Verzoekenplatenprogramma met Willem de Vries
22.00-23.00 uur: Import express met Brian Lake
23.00-00.00 uur: Nonstop muziek

Ieder heel uur werd de Vlietstad splinterschijf uitgezonden.
Van 20.00 t/m 21.00 uur mogelijk om te bellen voor verzoekplaten.

19 mei: Geen uitzending mogelijk door grote stroomstoring in geheel Zuid-Holland.

6 juni: Wegens een intern conflict vertrok Ab van Amstel  

11 juli: Voor het eerst uitzendingen vanuit de Frisoflat aan de Jan Frisolaan …

1 augustus: Nieuwe programmering ingevoerd op de vaste maandagavond:

19.00-20.00 uur: Driemaster met Brian Lake
20.00-21.00 uur: Discofever met Willem de Vries
21.00-22.00 uur: Nonstop muziek
22.00-23.00 uur: De 12 inch Vlietstad Disco Top 25
23.00-00.00 uur: Nonstop muziek

13 augustus: Vlietstad besluit een gedrukt exemplaar uit te brengen van de Vlietstad Disco Top 25. Deze lijst wordt wekelijks verspreid en was vanaf zaterdag te verkrijgen bij enkele adverteerders. Zoals platenzaak De Ru, Snackbar Eigeman, Snackbar t Trefpunt, platenzaak Jane’s & Johns in Wassenaar.

10 oktober: voor het eerst werd niet live uitgezonden, maar gebruik gemaakt van een bandrecorder met nonstop muziek. De reden hiervoor was dat de RCD in de regio steeds actiever werd en dat er steeds meer zenders uit de lucht werden gehaald. De mensen en DJ’s achter het station wilde geen risico lopen dat ze werden opgepakt en dat dure studio apparatuur in beslag werd genomen.

22 oktober: Vlietstad kondigt aan dat er een totale wijziging komt van de programmering.

29 oktober: Vlietstad wijzigt het gedrukte exemplaar van de Disco Top 25 en drukt voortaan dubbelzijdig af met op de achterkant de Vlietstad Top 30.

12 november: Invoering nieuwe programmering. De Vlietstad 12 inch Disco Top 25 wordt voortaan uitgezonden tussen 21.00 en 23.00 uur. Tussen 19.00 en 21.00 uur wordt de Vlietstad Single Top 30 uitgezonden met Willem de Vries.

14 november: laatste uitzending wegens enkele conflicten tussen de medewerkers onderling. Vlietstad lijkt ten einde.

1 december: Brian Lake besluit om aansluiting te zoeken bij Omroep Rijnland. Deze radio omroep was in oprichting en had een legale status. Er waren echter nog geen uitzendingen. Omroep Rijnland was gericht op Leiden en omgeving en de Bollenstreek.

1984

In januari neemt Brian Lake deel aan de eerste vergadering van Omroep Rijnland in de Breestraat in Leiden. Door zijn achtergrond bij Vlietstad wordt hij meteen ingedeeld bij de programmaraad. Na enkele maanden te hebben deelgenomen aan vergaderingen en onderzoek blijkt dat Omroep Rijnland niet aansluit bij de ideeën van Brian Lake en mogelijke toekomstige uitzendingen. Vooral als blijkt dat er in de geplande programma’s van Omroep Rijnland nauwelijks aandacht is voor muziek. Een enkele plaat per uur is toegestaan, mede ook door de regelgeving van de OLON. Brian Lake stapt op bij Omroep Rijnland en zoekt weer contact met oud Vlietstad medewerkers.

In april kwamen op initiatief van Brian Lake een aantal medewerkers bij elkaar om een nieuwe doorstart van Vlietstad radio voor elkaar te krijgen. Het lukte om een nieuwe organisatie neer te zetten en de conflicten uit het verleden uit te spreken. Vol goede moed werd er gestart. Het grote verschil met 1983 was dat er nu 2 personen officieel eigenaar waren van Vlietstad radio en dat zij de organisatie op zich namen. Mede door de ervaring van Brian Lake bij Omroep Rijnland werd een goede structuur opgezet bij Vlietstad met een duidelijke leiding en beleid in zake programmering en organisatie. Een ander groot verschil was dat er werd besloten om tevens lokale adverteerders te zoeken en dus reclames te gaan uitzenden. Dat was een belangrijke wijziging in het Vlietstad beleid, omdat er voorheen juist was gekozen om geen reclames uit te zenden. Vlietstad dacht zonder reclames minder in beeld te zijn bij de RCD dan met. Maar reclames waren nu bijna noodzakelijk door de hoge kosten van het huren van een kamer als zendadres. (Leidseweg 80). De huur bedroeg 350 gulden per maand en ook de betere zenders en antennes kosten behoorlijk wat geld. Ook de aanschaf van auto-reverse bandrecorders waren een behoorlijke kostenpost. Tevens waren extra reserve apparatuur noodzakelijk i.v.m. inbeslagnames door de RCD. De nieuwe Vlietstad leiding (Willem de Vries en Brian Lake) namen alle beslissingen en waren verantwoordelijk voor het financiële beleid. Het begon nu op een echt radiostation te lijken. Zij waren het die dit avontuur aangingen. Willem de Vries nam meer de verantwoording voor het technische gedeelte (antennes, zenders, masten, apparatuur) en Brian Lake nam de verantwoording voor de organisatie en beheer financiën. Er werd onder meer besloten uitsluitend uit te gaan zenden met bandopnames. Dus alle programma’s werden van te voren opgenomen. Dit vroeg een goede organisatorische aanpak betreft de tijden waarop werd opgenomen i.v.m. . de 6 uurs banden. Er waren namelijk verschillende studio adressen en het moest natuurlijk wel in de goede volgorde opgenomen worden.

6 mei: Het nieuwe Vlietstad radio begon met uitzendingen. Nu niet meer op de maandagavond, maar voortaan de hele zondag van 10.00-00.00 uur. En met uitsluitend bandopnames met een spoelenrecorder rechtstreeks aangesloten op de zender. Het zendadres op de Leidseweg beviel Vlietstad goed en het signaal was behoorlijk sterk en Vlietstad was ver buiten Voorschoten te ontvangen. De programmering bestond uit nonstop muziek, maar de nadruk lag op gepresenteerde programma’s.

De Vlietstad zondag:

10.00-11.00 uur: Koffie uurtje-Fred van Es
11.00-12.00 uur: Disco high-light-Bart de Bruin
12.00-14.00 uur: De 12 inch Vlietstad-Disco top 25-Brian Lake
14.00-16.00 uur: Ab van Amstel Show-Ab van Amstel
16.00-18.00 uur: Vlietstad Top 30-Willem de Vries
18.00-00.00 uur: Nonstop muziek

De uitzendingen verliepen uitstekend en technisch waren er nauwelijks problemen. Dit was in 1983 nog weleens anders. Er gingen vele maanden voorbij met probleemloze uitzendingen op de zondag. In de tussentijd werd intensief gezocht naar lokale adverteerders. Het belangrijkste doel voor Vlietstad om reclames uit te gaan zenden waren de hoge kosten van het totale radiostation. Het was niet de bedoeling om winst te maken, maar Vlietstad wilde zaken bekostigen als : huur zendadres, kosten zenders, bandrecorders, banden, enz. Op zijn minst was het streven dat kostendekkend te maken. De Vlietstad medewerkers zelf moesten de kosten dragen van de aanschaf van platen. Ook werden de programmamakers niet betaald. Het viel Vlietstad tegen dat adverteerders niet echt in de rij stonden, maar het lukte uiteindelijk toch om adverteerders te vinden die op Vlietstad hun reclamespot wilde horen. In het begin spraken Vlietstad medewerkers zelf de reclamespots in. Maar het maken van reclamespots was toch eigenlijk echt een vak apart en daarom werd besloten in de loop van 1984 over te stappen naar B&M Produkties in Amsterdam. Een reclamespot (één-stemmig) koste 100 gulden. Maar omdat we meer dan 15 spots wilde maken kwam de prijs op 80 gulden uit. Bij Top Format was de prijs 750 gulden! Brian en Willem bezochten B&M aan het Zeeburgerpad in Amsterdam en bestelden de reclamespots.

1 juli: Vlietstad besloot de aanschaf van een professioneel jinglepakket. Er werd gekozen voor het beste van het beste en dat was Top Format Productions in Haarlem. Een erg kostbaar jinglepakket, maar hierdoor kreeg Vlietstad in één klap een professioneel gezicht. De reden om te verhuizen van 100 MHz naar 99.8 MHz had direct te maken het jinglepakket. Met ingezongen jingles klonk 99.8 veel beter dan 100 of 100 punt nul. Brian Lake en Willem de Vries bezochten eind juli Top Format in Haarlem en bestelden daar een jinglepakket voor de 99.8 FM. Het pakket bestond uit 5 jingles en een aantal DJ namen als “shout”. De kosten waren ruim 1000 gulden en voor die tijd een hoop geld. Levering zou plaatsvinden in de loop van september.  

       

23 september: Laatste uitzending op 100 MHz FM, de frequentie wordt iets opgeschoven naar 99.8 Mhz FM.

30 september: Eerste officiële uitzending op 99.8 FM met het nieuwe jinglepakket van Top Format.

4 november: Vlietstad besluit naast de zondag ook de dinsdagavond te gaan uitzenden. De zender is voortaan ook in de lucht van 18.00 t/m 00.00 uur.

11 november: Vlietstad radio besluit om cassettes te gaan verkopen met de beste 12 inch muziek en Top 40 muziek. De cassettes zijn van het populaire TDK merk (Type SA-C90) en de prijs is 17.50 gulden. De cassettes zijn te koop bij schoenmakerij ’t Vakwerk, Schoolstraat 95 in Voorschoten.

2 december: Vlietstad wijzigt het programma van de 12 inch platen in de naam “Discoparade”. Tegelijkertijd wordt per 2 december de lijst samengesteld aan de hand van verkoopcijfers van platenzaak Jane’s & Johns uit Wassenaar. Op deze manier krijgt de lijst een betrouwbaar beeld. Elke week ontvangt Vlietstad van Jane’s & Johns een computeruitdraai (op papier) van de verkoopcijfers.

16 december: De RCD haalt Vlietstad radio voor de 1e keer uit de lucht op het zendadres van de Leidseweg 80. Omdat er niemand in het gehuurde pand aanwezig was werd op deze zondagmiddag een ruitje van de voordeur ingeslagen door de politie om binnen te komen. De kamerdeur van de gehuurde kamer was ook op slot, alsmede een afgesloten wandkast. Beiden deuren werden dus ook geforceerd door de politie en RCD. Vervolgens werd de zender en bandrecorder in beslag genomen die waren aangesloten op een tijdklok.  In de avond was Vlietstad radio alweer in de lucht en zond uit vanuit de Frisoflat.

23 december: Vlietstad is gewoon weer terug in de lucht met de normale programmering. De verhuurder wilde niet dat er meer werd uitgezonden vanuit zijn pand, dus besloot Vlietstad die zondag uit te zenden vanuit de Frisoflat. Er werd een nieuw tijdelijk zendadres gevonden op de Jan Evertsenlaan. Dat was de machinekamer van de lift in deze flat in de wijk Noord Hofland. Helaas volgen er nu een aantal weken met gebrekkige uitzendingen door technische problemen op het nieuwe zendadres. De zender heeft een laag vermogen en de antenne staat slecht opgesteld aan een lage schoorsteen. Vlietstad is daardoor maar matig te ontvangen. Ook is het veel moeilijker de banden te wisselen in de machinekamer van de lift wegens de moeilijke toegankelijkheid op de galerij.

30 december: Geen uitzendingen omdat het zendadres aan de Jan Evertsenlaan in orde gemaakt moet worden. Op deze dag wordt oa. een antenne geplaatst op de hoge flat.

1985

6 januari: Vlietstad maakt een aparte uitzending van het ”1984” 12 inch overzicht. Tevens worden de uitzendtijden gewijzigd van 12 tot 00.00 uur op zondag.

13 januari: Nieuwe programmering wordt ingevoerd:

12.00-14.00 uur: Nonstop
14.00-16.00 uur: Discoparade-Brian Lake
16.00-18.00 uur: DJ Hein Top 40-Hein de Ruijter
18.00-20.00 uur: Vlietstad single Top 30-Willem de Vries
20.00-00.00 uur: Nonstop (met van 21.00 t/m 22.00 uur : Dex Dekker)

27 januari: Wederom wordt de programmering gewijzigd. Hein de Ruijter komt met het programma Funk Report. Funk Report bestaat eigenlijk al 5 jaar en op 27 januari wordt Funk Report Nr.3 van jaargang 5 uitgezonden.

27 januari: De RCD haalt Vlietstad radio voor de 2e keer uit de lucht (Jan Evertsenlaan). Na deze actie van de RCD lukt het Vlietstad niet om terug te keren in de lucht. De belangrijkste reden hiervoor was het niet kunnen vinden van een geschikt zendadres in Voorschoten. De uitzendingen worden echter voortgezet bij Telstar radio in Leiden die 24 uur per dag uitzond op 98.0 MHz FM. Deze mogelijk ontstond omdat Brian Lake contacten had met het grote Telstar radio in Den Haag. Het was ook noodzakelijk snel weer te kunnen uitzenden omdat Vlietstad ook te maken had met zijn adverteerders. Vlietstad kreeg dus de mogelijkheid alle programma’s uit te zenden op zondag.  Intussen zoekt Vlietstad hard verder naar een nieuw zendadres. Dit neemt echter een behoorlijke tijd in beslag waardoor Vlietstad via Telstar uitzond van februari t/m begin april. Elke zondag van 12.00 t/m 00.00 uur.

3 maart: Wijziging van programmering op Vlietstad. Het programma van Brian Lake wordt gewijzigd van Discoparade (Top 25) naar de Disco Dance Top 33. Ook de uitzendtijd wordt gewijzigd van 14.00-16.00 naar 12.00-15.00 uur. Het programma van Hein de Ruiter verhuist van 16.00-18.00 naar 15.00-18.00 uur. De Vlietstad zondag blijft echter nog steeds via Telstar radio Leiden te beluisteren. Vaste medewerkers van Funk Report: Marcel van Hagen, Falco, Haaye Bijl en Johan Gijsman.  

31 maart: Telstar radio is uit de lucht. De weken ervoor is Telstar een aantal keer uit de lucht gehaald door de RCD en komt langzaam in de problemen.

April: April was een ramp maand voor Telstar radio. Er waren veel inbeslagnames door de RCD en het werd Telstar onmogelijk gemaakt uit te zenden.  

22 april: Vanaf deze datum geen uitzendingen meer van Vlietstad en Telstar. Beide stations bereiden echter nieuwe uitzendingen voor en zoeken naar een geschikt zendadres. Vlietstad besluit verder te gaan met een disco-show die te huur is voor feesten en partijen. Dit is echter niet succesvol. De discoshow komt geen enkele keer in actie.  

Mei t/m begin juni: Zowel Telstar als Vlietstad radio zijn niet meer te beluisteren. Telstar is in grote problemen gekomen door de felle acties van de RCD. Het lukt beide stations niet om met een zender op een geschikt zendadres de uitzendingen te hervatten. Op de achtergrond wordt er echter door beide stations keihard gewerkt om opnieuw de uitzendingen te hervatten.

16 juni: Het lukt Vlietstad als eerste om weer in de lucht te komen. Vlietstad heeft besloten om weer in Voorschoten zelfstandig te gaan uitzenden. De belangrijkste reden om snel terug te komen waren de uitzendingen van een nieuw radiostation (Downtown) in Voorschoten die precies op de Vlietstad frequentie ging uitzenden. Vlietstad maakt gebruik van een relaiszender en een hoofdzender. De relaiszender staat in de Fr.Hendriklaan 39 bij het huisadres van Brian Lake. De hoofdzender staat in de kelder van de Frisoflat waar Willem de Vries woonde. Het is een tijdelijke oplossing met relatief veel risico dat hiermee ook de studio wordt ontdekt en in beslag wordt genomen. Bovendien werden de huisadressen van beide eigenaren gebruikt voor de risicovolle uitzendingen. Dit was absoluut geen gewenste situatie en Vlietstad zocht dus met grote spoed een nieuw zendadres. Maar Vlietstad was in ieder geval op deze manier terug in de lucht in Voorschoten met een eigen zender en hield hiermee ook de frequentie van 99.8 FM bezet.

25 augustus: De RCD haalt in de regio veel zenders uit de lucht. Vlietstad besluit tijdelijk niet uit te zenden.

8 september: Vlietstad komt opnieuw in de lucht en hervat zijn uitzendingen. Er is zelfs weer een live programma waarbij er weer gebeld kan worden voor verzoekplaten.

17 november: Vlietstad blijft streven naar steeds meer professioneel uitzenden en daarbij behorende programmamakers en DJ’s. Op 17 november komt Vlietstad met het eerste programma van Rene Loos. Hij is populair op Telstar Den Haag en wil ook voor Vlietstad wekelijks een uur programma maken. Rene Loos wordt geprogrammeerd tussen 21.00 en 22.00 uur met de Loos alarm show.

24 november: Vlietstad besluit ook programma’s in te kopen van landelijke bekendheden, zoals Peter Teekamp. Peter komt op Vlietstad op 24 november met de MPM info show. In dit programma is ook Dolf Brouwers te horen.  Een week later wordt de MPM infoshow gepresenteerd door Leo van der Goot.

1 december: Vlietstad radio heeft een nieuw zendadres gevonden. Er wordt besloten het ouderlijk huis van Willem de Vries te gebruiken als zendadres. In dit huis was niet de studio gevestigd van Willem de Vries, dus dat was een groot voordeel. De apparatuur wordt in de schuur in de achtertuin geplaatst en de antenne wordt opgesteld aan de zijkant van het huis. Tevens besluit Vlietstad om in het vervolg het hele weekend te gaan uitzenden. (vrijdag 18.00 uur-zondag 00.00 uur) De redenen om te gaan uitzenden in het hele weekend was voornamelijk de concurrentie in de regio van andere radiostations. Vele zaten al met een weekend programmering en veel waren zelfs 24 uur per dag in de lucht. Ook zat Vlietstad in de luxe positie dat er steeds meer programma-makers waren die graag voor Vlietstad wilde werken. De zondag was simpelweg te vol en zodoende was uitbreiding ook om die reden zeer wenselijk. Ook kreeg Vlietstad voor het eerst in zijn bestaan te maken met een 2e zender die vanuit Voorschoten ging uitzenden. In eerste instantie werd concurrentie gevreesd van dit station (Downtown radio) maar al snel bleek dat Vlietstad veel professionele was. Downtown had ook een totaal ander format en draaide ook veel Nederlandstalig en zelfs country muziek. Dus van concurrentie voor Vlietstad was geen sprake.    

Kerstdagen: Ook met de 2 Kerstdagen is Vlietstad radio 24 uur per dag te beluisteren.

1986

De zender Downtown zorgt voor een flinke “spiegel” in de FM band, omdat deze zender zich vlakbij de zender van Vlietstad bevond. Deze storing baart Vlietstad zorgen.  

13 april: De RCD haalt, op deze zondag om 14.20 uur, Vlietstad voor de 3e keer uit de lucht.(Prof.Asserlaan 9) De bandrecorder en de zender waren opgesteld in de schuur achter in de tuin van het huis op de Prof. Asserlaan 9. Tegelijkertijd wordt ook Downtown radio uit de lucht gehaald.

19 april: Een week na de inbeslagname is Vlietstad gewoon weer in de lucht. Vlietstad heeft een nieuw zendadres gevonden in de Badhuisstraat. Er wordt een kamer gehuurd en de verhuurder is op de hoogte van de zendactiviteiten. We krijgen de sleutel om het mogelijk te maken de banden te wisselen. De vele maanden daarna is Vlietstad continue en zonder problemen het hele weekend in de lucht.

30 april: Tijdens Koninginnedag in Voorschoten schrijft het Vlietstad team zich in voor de touwtrekwedstrijden.  

Mei: Slechts na enkele weken uitgezonden te hebben op het nieuwe zendadres wordt de coaxkabel (antennekabel) van Vlietstad doorgeknipt op het zendadres aan de Badhuisstraat. Het vermoeden is dat dit door iemand is gedaan die storing ondervond of door iemand van Downtown radio. De coaxkabel wordt dezelfde vrijdagavond nog hersteld en de uitzendingen worden hervat.

1 juni: Vlietstad heeft een nieuwe krachtige zender gekocht in Den Haag. De zender met voeding en koelventilator komt op 225 gulden. Met de 5 meter zendmast op de flat aan de Badhuisstraat en de 80 Watt sterke zender is Vlietstad met een krachtig signaal in de lucht.

 

7 oktober 1986: Studio Brian Lake op Rembrandtlaan 90.

 

 

 

 

 

 

27 december: De RCD haalt Vlietstad voor de 4e keer uit de lucht 15.30 uur.(1e keer inbeslagname op adres Badhuisstraat).

           

1987

Januari: Vlietstad had met spoed een nieuwe zender besteld in Den Haag en kon daardoor de week erop alweer uitzenden op hetzelfde zendadres. (Badhuisstraat 54) Het lukte Vlietstad om via Telstar Den Haag een nieuwe bandrecorder aan te schaffen die nodig was om de programma’s te kunnen uitzenden.  

15 februari: 5e inbeslagname door de RCD om 11.15 uur. (2e keer inbeslagname op Badhuisstraat).Vlietstad komt langzamerhand in de problemen. Het geld is op en het wordt lastiger aan zenders te komen en de bandrecorders zijn ook nauwelijks meer te vinden. Het vinden van een goede zendlocatie wordt ook steeds lastiger. De overheid heeft bovendien een wetswijziging ingevoerd. Er wordt nu gebruik gemaakt van artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht. Deze zegt dat iedereen die deelneemt aan een rechtspersoon met het doel het plegen van een misdrijf aangehouden kan worden. De rechtspersoon is de piraat, het misdrijf het illegaal uitzenden. Vooral adverteerders werden hierdoor bang en ook mensen wilden niet meer een illegale zender in hun pand. Het leek erop dat Vlietstad radio, samen met vele andere illegale radiozenders, afstevende op een einde van het tijdperk van radiopiraat. Toch gaat Vlietstad door en het lukt een zendadres te vinden in een flat in de Vlietwijk op de Prof. Eijkmanhof.De zender en apparatuur wordt in de kelder opgesteld.  

1 maart: 6e inbeslagname door de RCD om 16.15 uur (1e inbeslagname op Prof.Eijkmanhof)

8 maart: Wegens de zeer frequente inbeslagnames vanaf 27 december 1986 schakelde Vlietstad over van (dure) spoelenrecorders naar (goedkopere) autoradio-cassette spelers. Vlietstad radio komt nu echt in de problemen. Het geld is op, de uitzendlocaties zijn bijna niet meer te vinden, de RCD is zeer actief in heel Nederland met het oprollen van zenders. Het grootste probleem is dat ook de politie meer een rol gaat spelen en dat de telefoonlijnen van de eigenaren van Vlietstad worden afgeluisterd. Het vermoeden is om te achterhalen wie er precies achter het radiostation zitten met als doel de studio’s thuis in beslag te nemen en om de eigenaren juridisch te vervolgen. Ook de boetes zijn enorm gestegen en boetes van 2000 of 3000 gulden zijn geen uitzondering meer. Ook worden de adverteerders actief benaderd met de mededeling dat ze meewerken aan een misdadige activiteit en dat daar hoge boetes op staan. Ook dit keer lukt het Vlietstad toch om weer een zender te plaatsen en uit te gaan zenden.  

15 maart: 7e inbeslagname om 12.15 uur. (2e inbeslagname op Prof.Eijkmanhof). Dit was voor Vlietstad het moment om de beslissing te nemen te stoppen met het radiostation.

 

De DJ’s en medewerkers:

Vlietstad radio heeft al die jaren veel programmamakers gehad. Sommige waren er maar kort, maar velen bleven jaren verbonden aan het radiostation. Hieronder in alfabetische volgorde alle medewerkers:

Charlie Angels
Ab van Amstel
Bart de Bruin
Deck Dekkers
Fred van Es
Leo van der Goot
Herre Jorna
Martin Kortooms
Brian Lake (eigenaar)
Ferry van Loon
Rene Loos
Hein de Ruijter
Peter Teekamp
Tom Verhoeven
Hans van Vliet
Willem de Vries (eigenaar)

De programmering:

De programmering wisselde regelmatig. Dit had alles te maken met een betere afstemming tussen alle programmamakers, maar ook met het luisterend publiek en het nogal wisselende team van programmamakers.

Het Format:

Het format van Vlietstad was echte hitradio, veel pop en rock, maar met nadruk hitradio.

Op zaterdagavond vanaf 18.00 uur schakelde Vlietstad echter kortdurend over naar disco en italo muziek. Dit had te maken met het zeer populaire mixen in die tijd en het uitgaanspubliek op zaterdagavond en nacht. Vlietstad schakelde zondagmorgen weer over op het hitradio format.

De lokale adverteerders:

Vele lokale adverteerders wisten uiteindelijk de weg naar Vlietstad te vinden. Er waren enorm veel wisselingen van adverteerders. Dat vergde enorm veel tijd om de reclameblokken steeds aan te passen. Ook moesten steeds weer nieuwe spots ingesproken worden. Vele werden ook gemaakt in Amsterdam. Enkele adverteerders waren ons wel erg trouw en hebben zelfs jaren een reclamespot gehad op Vlietstad. Hieronder een overzicht van de adverteerders van Vlietstad:

Voorschoten: Ijssalon-snackbar Eigeman, Keukenstudio Voorschoten, Paul Straver groente-en fruit, Autobedrijf Schilthuizen, Bloemenkiosk ’t Spoortje, Pizzeria Sardegna, Van Dijk carcenter, bar-bistro de Blauwe Tram, handwerkspeciaalzaak Willeke, autobedrijf Slootweg, autorijschool Remmerswaal, sportschool Goederaad, schoenmakerij ’t Vakwerk, fotospeciaalzaak Fred Reekers.

Wassenaar: Beautyfarm, autosloperij de Graaf, diskoshop  Jane’s & Johns.

Het reclametarief voor de lokale adverteerders:

Op de Vlietstad zondag was het tarief 100 gulden per maand. (elk uur de reclamespot in de uitzending)

In de tijd dat Vlietstad het hele weekend ging uitzenden waren de tarieven:

240 gulden per maand voor 1 x in de 2 uur
120 gulden per maand voor 1 x in de 4 uur
80 gulden per maand voor 7 x alleen op zondag

Vlietstad radio anno 2016 en nu:

Sinds november 2016 is Vlietstad weer te beluisteren. Het initiatief komt van Hein de Ruijter. Hij is het die het mogelijk heeft gemaakt om geheel computer gestuurd Vlietstad weer nieuw leven in te blazen. Na 29 jaar niet meer via de FM , maar op het moderne internet. In die tijd was het totaal niet voor te stellen dat zoiets ooit mogelijk zou zijn. Vlietstad is 24 uur per dag te beluisteren met nonstop muziek. Op zondag zijn er echter gepresenteerde programma’s. Hier vind je huidige programmering op zondag.

Het format van Vlietstad is hitradio, met de nadruk op hits. Pop, rock, disco en soms een uitstapje naar Nederpop, soul en een gouwe ouwe. En met een vette knipoog naar de jaren 80!

Voorgeschiedenis Vlietstad radio:

Vlietstad radio is ontstaan uit een aantal radiozenders die op de FM band in Voorschoten uitzonden vanaf eind jaren 70. Dat waren ook 3 meter piraten die ook vaak muziekprogramma’s uitzonden.

De start in april 1983 van Vlietstad radio ontstond uit de samenwerking van Ferrari radio, Orion, Delta en Soundmaster.

De voorgeschiedenis van Vlietstad in beeld:

1979

Radio Orion is regelmatig in de lucht als 3 meter piraat, maar heeft ook muziekprogramma’s. Vaak op zondag in de lucht met nonstop muziek en gepresenteerde programma’s.

1980

6 november: Ferrari radio is voor het eerst in de lucht. (Brian Lake)

  1981

Januari: Radio Orion begon zijn officiële muziek uitzendingen vanuit een oude boerderij op de Leidseweg. De uitzendingen zijn elke zondag en worden live uitgezonden op 104 Mhz FM. In die tijd waren er nog niet veel muziek radio stations in de lucht. Alleen in Den Haag waren er een aantal actief.

14 december: Orion wordt uit de lucht gehaald en er worden 2 medewerkers aangehouden.

1982

Februari: Brian Lake van het toenmalige Ferrari radio zocht contact met Willem de Vries van Orion om te onderzoeken of samenwerking mogelijk was. Al snel werden concrete plannen gemaakt en werd gestart met radio Delmare. Uitgezonden werd op het Leidse kabelnet door in te stralen op de mast in Oegstgeest. We gebruikten een zender met laag vermogen en een 14 elements richt-antenne en gebruikte de 97.6 Mhz op het kabelnet. Hiervoor was het nodig de Engelse zender BBC2 weg te drukken die uitzond op 103.1 MHZ. Het zwakke signaal van BBC wat helemaal uit Engeland moest komen was eenvoudig weg te drukken. De uitzendingen waren geen succes omdat er meerdere piraten op het idee kwamen exact hetzelfde te gaan doen. Die zaten vaker dichterbij de mast in Oegstgeest en zonden vaak uit vanuit Leiden. Een korte tijd kon Delmare dit voorkomen door een sterkere zender te gebruiken.  Na enige tijd waren de zenders uit Leiden ook sterker en lukte het niet meer vanuit Voorschoten het signaal weg te drukken.

18 april: Orion en Ferrari radio gaan zelfstandig weer uitzenden, maar werken wel samen op 1 frequentie en stemmen de radioprogramma’s op elkaar af. Gekozen wordt voor de zondagavond, 104 MHz FM en alles wordt live uitgezonden. De programmering is als volgt:

19.00-20.00: Nonstop
20.00-21.00: Disco fever-Willem de Vries
21.00-22.00: Hitcontainer-Brian Lake
22.00-23.00: Turn easy-Mike Frees
23.00-00.00: Hitkelder: Brian Lake

11 oktober: Besloten wordt om op zondag de uitzendingen te laten verzorgen door Orion en op maandagavond door Ferrari radio. Dat was praktischer, zodat niet steeds omgeschakeld hoefde te worden. De uitzendingen verliepen probleemloos op deze wijze t/m februari 1983. De programmering is als volgt:

Zondag-Orion radio

12.00-13.00: Hitspittersshow-Brian Lake
13.00-15.00: Orion Top 30-Willem de Vries
15.00-17.00: Ab van Amstel show-Ab van Amstel
17.00-21.00: nonstop muziek
21.00-00.00: nonstop muziek via Ferrari radio

Maandag-Ferrari radio

19.00-20.00: Disco-fever-Willem de Vries
20.00-21.00: Beat club-Brian Lake
21.00-22.00: Verzoekplatenprogramma-John Taylor
22.00-23.00: Ten around hit sound-John Taylor
23.00-00.00: Hollandse krakers-Brian Lake

1983

1 januari: Er zijn plannen om naast de uitzendingen ook een klein blad uit te brengen met informatie over de uitzendingen. Er wordt een layout gemaakt en een naam bedacht. Het LOV-blad (Lokale Omroep Voorschoten) komt echter nooit van de grond.

7 februari: Besloten wordt te verhuizen van 104 MHz FM naar 100 Mhz FM.

Eind februari: Uitspraak in de Radio Orion rechtszaak naar aanleiding van de inbeslagname van 14 december 1981. Tijdelijk heeft de uitspraak effect op het animo te blijven uitzenden en zowel Orion als Ferrari besluiten te stoppen met muziek programma’s op de zondagavond op 100 MHz.    

Eind maart: toch zijn er weer plannen om opnieuw te gaan uitzenden. Na een aantal besprekingen met Brian Lake, Willem de Vries en Ab van Amstel wordt besloten om een radiostation op te starten onder de naam Vlietstad radio. De uitzendtijden worden bepaald op maandagavond van 19.00 t/m 00.00 uur. Het tijdperk van Vlietstad radio is geboren.

 

0%